Radoznalost nije duhovnost

Updated

Radoznalost nije duhovnost. Ali, mi ne možemo da postanemo iskreni preko noći. Ako nismo iskreni, ne možemo da postanemo iskreni u tren oka. To nije moguće. Ali, ako iz radoznalosti želimo da vidimo šta se događa u duhovnim tragaocima koji osećaju da im je neophodan jedino Bog, možda ćemo i sami pokušati da se ponašamo iskreno, zato što vidimo nešto božansko i ispunjujuće u njima. Zato, i kad neko pođe nekom iskrenom duhovnom tragaocu ili duhovnom Učitelju iz puke radoznalosti, on ipak može da vidi nešto što ranije nije video.

Šri Činmoj