Mantra za pročišćenje

Updated

Ako želite da postignete potpuno pročišćenje svoje prirode, izgovaranje mantre može biti krajnje efikasno. Mantra je zvučna sintagma – ona može biti jedan slog, jedna reč, nekoliko reči ili rečenica. Izgovaranjem mantre možemo uspostaviti čistotu u celom našem biću. Samo izgovaranje reči „čistota“ može da izmeni i naš unutrašnji i naš spoljašnji život. Ponovite reč „čistota“ 108 puta svakog dana, položivši desnu ruku na pupak dok je izgovarate. Videćete da će u vas ući i kroz vas teći obilna čistota.

Postoji još jedan sistematičan način na koji se može izgovarati mantra. Izaberite neku mantru koja vas privlači, kao što je, na primer, „Om“ – koja predstavlja sveti zvuk univerzuma – ili neko od Božjih imena. Prvog dana ponovite tu mantru pet stotina puta. Narednog dana je ponovite šesto puta. Svakog dana uvećavajte broj za sto, dok ne stignete do hiljadu i dvesta, a zatim svakog dana smanjujte broj ponavljanja za sto, dok se ne vratite na petsto. Nastavite ovu vežbu, nedelju za nedeljom, tokom jednog meseca. Bilo da želite da promenite svoje ime ili ne, svet će vam dati novo ime: čistota.

Ako se zabrojite dok izgovarate, nije važno. Jednostavno nastavite od nekog sličnog broja. Svrha brojanja je da svoju svest odvojite od drugih stvari. Dok brojite, ne možete da mislite ni na šta drugo. Onda pokušajte da uđete u svet tišine koji se nalazi duboko unutar mantre. Tada uopšte nećete morati da brojite. Vaša svest će biti usredsređena na ono što ponavljate i počećete da osećate da meditirate isključivo na unutrašnje značenje mantre.

Izvor: Šri Činmoj, „Mudrost“