Vrhunska tajna meditacije

Updated

Meditacija je čovekova žeđ za Beskrajnim Stvarnim, Večnim Stvarnim i Apsolutnim Stvarnim. Tajna meditacije je da se postigne svesno i stalno jedinstvo sa Bogom. Vrhunska tajna meditacije je: osećati Boga kao sasvim svog i na kraju ostvariti Boga zarad samog Boga, da bismo objavili Njega i ispunili Njega.

Meditaciju treba praktikovati spontano, duševno i ispravno. Ako to ne radimo na taj način, mračna sumnja će nam zakriliti um, krajnja frustracija će nam se uvući u srce i na kraju ćemo verovatno videti da je čitavo naše biće upalo u dubine zjapećeg ponora.

Počnimo od inspiracije

Za meditaciju vam je potrebna inspiracija. Sveti spisi vam mogu dati inspiraciju. Da se kupi duhovna knjiga, treba deset sekundi. Da se pročita ta knjiga, treba nekoliko časova. Da se usvoji ta knjiga, treba nekoliko godina. A da se živi istina koju ona sadrži, možda će biti potreban ne samo čitav život, nego i nekoliko inkarnacija.

Za meditaciju vam je potrebna težnja. Fizičko ili duhovno prisustvo nekog duhovnog učitelja može da probudi vašu usnulu težnju. Učitelj to lako može, i rado će to učiniti za vas. Upravo je težnja to što vam je potrebno da biste stigli do cilja svog puta. Nećete morati da brinete o svom ostvarenju. Vaša težnja će se pobrinuti za to.

Meditacija hrani vašu samodisciplinu. Samodisciplina jača vašu meitaciju. Meditacija pročišćava vaše srce. A jedino u čistom srcu ljudski život stupa ka Bogu. Čovek može da zna šta je ispravna meditacija. Čovek može i da je upražnjava, pošto je to ono što je božanskoj prirodi u čoveku potrebno. Ali, rezultat, odnosno ispunjenje, meditacije, prevazilazi ljudsko razumevanje, zato što je on neizmeran, neograničen, beskrajan.

Meditacija vam kaže samo jednu stvar: Bog jeste. Meditacija vam otkriva samo jednu istinu: Božija vizija je vaša.

Meditacija nije čudotvorstvo

Na moju krajnju žalost, neki od vas na Zapadu potpuno pogrešno poimate meditaciju. Vi mislite da je vrhunac meditacije proricanje budućnosti ili izvođenje čuda. Proricanje budućnosti i meditacija ne idu zajedno. Izvođenje čuda i meditacija ne idu zajedno. Ali, ostvarenje i meditacija se savršeno slažu. Oslobođenje i meditacija se duševno slažu. Da li zaista hoćete da ostvarite Boga? Da li zaista hoćete Božiju beskrajnu Svetlost, Mir i Blaženstvo? Ako je tako, treba da se držite hiljadama milja daleko od gatara i čudotvoraca. Ako mislite da vas oni mogu inspirisati, varate se. Zaronite duboko u sebe i uvidećete da su oni samo pobudili vašu dokonu, slepu i jalovu radoznalost. Duhovnost nije radoznalost. A potajno i svesno, gatari i čudotvorci su vam ponudili još nešto: iskušenje. Iskušenje je glasnik uništenja. Tu se božanska misija vašeg života – neuspela, neispunjena – okončava. Hajde da budemo na oprezu. Molim vas da ne mešate istinsku meditaciju vašeg srca sa proricanjem i pravljenjem čuda. Ne gubite vreme. Vaše vreme je dragoceno. Vaša meditacija je neprocenjiva. Vaše dostignuće biće blago bezvremene Večnosti, neizmerne Beskonačnosti i besmrtne Besmrtnosti. Nemojte da čekate. Onome ko čeka, može doći sve – osim ostvarenja, koje otelovljuje današnjica i oslobođenja koje otelovljuje sadašnji trenutak.

Vapaj za savršenstvom

Meditacija je vapaj naše duše za savršenim savršenstvom našeg života. Savršenstvo još nije osvanulo na zemlji, ali jednog dana hoće. Savršenstvo je ideal ljudskog života. Da citiram Svami Vivekanandu: „Niko od nas još nije video idealno ljudsko biće, pa ipak nam je rečeno da verujemo u njega. Niko od nas još nije video idealno savršenog čoveka, pa ipak bez tog ideala ne možemo da napredujemo“.

Jedino meditacija može da rodi savršenstvo. Meditacija nas nosi izvan frustracije čula, izvan ograničenja rezonujućeg uma. Na kraju, meditacija može da nas upozna sa dahom savršenstva.

Najviši Apsolut

Krajni cilj meditacije je da se ostvari Svevišnji. Kata Upanišada ima jednu duhovnu poruku za ceo svet. Ta poruka je unutrašnja poruka.

Viši od čula su objekti čula.
Viši od objekata čula je um.
Viši od uma je intelekt.
Više od intelekta je Veliko Sopstvo.
Više od Velikog Sopstva je Neispoljeno.
Viši od Neispoljenog je Apsolut.
Više od Apsoluta nije ništa.
To je cilj. To je najviši put.

Uistinu, Apsolut je sam Svevišnji. Zahvaljujući našoj najvišoj i najdubljoj meditaciji mi nesumnjivo stičemo slobodan pristup Svevišnjem.

Na početku našeg duhovnog puta, mi osećamo da je meditacija naš lični napor u znoju lica našega. Na kraju našeg puta, mi uviđamo da je meditacija Božija Milost, njegovo Beskrajno Saosećanje.

Cena nikad nije odgovarajuća. Pre ostvarenja, ona je isuviše visoka. Nakon ostvarenja, suviše je niska.

Ovo je zapis predavanja koje je Šri Činmoj održao na Univerzitetu Merilend, 23. aprila 1969, objavljeno u knjizi „Svetlost Istoka za Um Zapada“