Omiljena osobina

Updated

Omiljena osobina. Ako vam se dopada neki posebni aspekt Boga – na primer, ljubav – molim vas da u sebi krajnje duševno nekoliko puta ponovite reč “ljubav”. Dok veoma duševno ponavljate reč “ljubav”, nastojte da osetite kako ona odjekuje u najvećim dubinama vašeg srca: “ljubav, ljubav, ljubav”. Ako vam je više stalo do božanskog mira, onda vas molim da u sebi pojete ili ponavljate reč “mir”. Dok to činite, pokušajte da čujete kosmički zvuk koji ta reč otelovljuje odjekujući u samim dubinama vašeg srca. Ako želite svetlost, onda vas molim da ponavljate “svetlost, svetlost, svetlost” krajnje duševno i da osetite da ste zapravo postali svetlost. Pokušajte da osetite da ste od glave do pete postali to što znači reč koju ponavljate. Osetite da je vaše fizičko telo, suptilno telo, svi vaši nervi i čitavo biće preplavljeno ljubavlju ili mirom ili svetlošću.

Izvor: „Meditacija“, Šri Činmoj