Prestanak misli i Nirvana

Updated

(Baroda. Sardar Mađumdarova Vada. Aurobindo u maloj sobi. Ulazi Lele Maharađ. Poklonivši se pred njim, Aurobindo mu pokaže da sedne. Lele sedne sa pogledom uperenim u Šri Aurobinda.)

Aurobindo: Treba mi tvoja pomoć u sadani.
Lele: Vidim u tebi gjani-baktu – redak blagoslov. Ali, zašto si tako opterećen mislima?
Aurobindo: Talas za talasom misli. Kako je teško izbeći njihovom naletu!
Lele: Ali, tebe uvek smatram za izuzetak. Dođi, hajde da sednemo na pod.

(Sednu.)

Lele: Meditiraj, ali nemoj da misliš, samo posmatraj svoj um; videćeš misli kako ulaze u njega; pre nego što budu mogle da uđu, odbaci ih iz svog uma, dok tvoj um ne bude sposoban za potpunu tišinu.
Aurobindo: Da pokušam.

(On prihvati Leleove reči sa apsolutnom verom i doslovce sprovodi njegova uputstva. Počinje da meditira. Nakon jednog dana, sve misli prestaju. Tri dana, tokom kojih mehanički uzima malo hrane sa tanjira, prolaze. Dolazi do pune spoznaje Nirvane. Lele ponovo razgovara sa Aurobindom trećeg dana.)

Lele: Čudesno! Ono što sam želeo od tebe uradio si za tri dana. Trebalo mi je šest dugih godina da umirim svoj um. Pa čak i tako, ono što si ti postigao izgleda da je nešto mnogo prostranije nego što sam očekivao. Ne mogu da u potpunosti proniknem u taj izraz na tvom licu…

(Aurobindo je u dubokoj tišini.)

Scena 7

(Bombaj. Nakon svog obraćanja na skupu u Bombajskoj narodnoj uniji, Aurobindo se vraća u dom jednog svog prijatelja. Stojeći na balkonu gleda grad.)

Aurobindo: Vidim čitavu vrevu Bombaja kao sliku u bioskopu, svu nestvarnu i u senkama. Čitav materijalni svet je sasvim nesupstancijalan, šupalj. Otkad sam imao iskustvo praznog stanja Nirvane, za mene je postao stvaran jedino tihi Beskraj.

(Ulazi Lele.)

Aurobindo: (naklonivši glavu) Potpun uspeh. Načinio sam potpunu prazninu od svog uma i sledio tvoja uputstva doslovce nakon mog namaskara pred publikom. Ubrzo, jedan glas iz mene je počeo da govori. Smesta su se začuli gromoglasni povici odobravanja.
Lele: Arvinde, bio sam potpuno svestan toga. Tvoj Unutrašnji Vodič je govorio kroz tebe.
Aurobindo: Upravo tako, Lele Maharađu. Pre nego što sam dobio tvoje uveravanje puno sam strepeo. Čak mi nijedna korisna misao nije padala na pamet. Kako sam mogao da se konstruktivno obratim velikom skupu? Ali, sve je na kraju ispalo čudesno dobro. Lele Maharađu, ti možeš da mi pročitaš srce i da vidiš koliko sam ti zahvalan.

Odlomak iz drame Šri Činmoja „Silazak Plavog“ (The descent of the Blue), posvećene životu velikog duhovnog učitelja i revolucionara Šri Aurobinda

Možda vas interesuje i:

Kako umiriti um