Oproštaj uklanja loše sile

Updated

Ako se molimo za Svetlost Božijeg Oproštaja i ako su nam težnja i prijemčivost dovoljno snažne, Božija Samilost će sigurno ukloniti loše sile koje nam prave probleme, a istovremeno će uvećati svetlost naše duše da bi sprečila te sile da nam unište težnju. Težnja je naš udeo, a Samilost i Oproštaj su Božiji udeo. Ma koliko grešaka da napravimo, Bog uvek gori od želje da nam oprosti, ako Mu pružimo priliku. Moramo takođe da imamo entuzijazma i odlučnosti da uradimo ono što je ispravno i da ne ponavljamo godinama stalno iznova iste greške.

Kada nam bude oprošteno, u srcu ćemo imati veoma sladak osećaj, a unutar te slatkoće osetićemo istinsku čistotu. Tada ćemo znati da nam je Bog oprostio. Uporedo sa tim slatkim osećajem, gorećemo od želje i biti čvrsto rešeni da zadovoljimo Svevišnjeg na Njegov sopstveni Način i osećaćemo da postojimo jedino za Njega. Zato, kada budemo osetili tu slatkoću i goruću želju da zadovoljimo Boga, znaćemo da nam je Bog oprostio.

Iz knjige Šri Činmoja, „Oproštaj“

Opširnije o temi oproštaja