Pripremite se za meditaciju (3)

Created

Ako naročito volite neki posebni vid Boga – na primer ljubav – u sebi veoma duševno nekoliko puta ponovite reč „ljubav“. Dok ponavljate reč „ljubav“, pokušajte da osetite kako ona odjekuje u najvećim dubinama vašeg srca: „ljubav, ljubav, ljubav“. Ako vam je više stalo do božanskog mira, iznutra pevajte ili izgovarajte reč „mir“. Dok to činite, pokušajte da čujete kosmički zvuk koji ta reč otelovljuje. Osetite da je „mir“ zvuk-seme koji odjekuje u samim dubinama vašeg srca. Ako želite svetlost, tada krajnje duševno ponavljajte „svetlost, svetlost, svetlost“ i osetite da ste zapravo postali svetlost. Pokušajte da osetite da ste od glave do pete postali ono što znači ta reč koju ponavljate. Osetite da je čitavo vaše telo preplavljeno ljubavlju, mirom i svetlošću.

 

Stanite na vrata svog srca

Osetite da stojite na vratima svog srca i da ste pozvali ljubav, mir, svetlost, blaženstvo i sve ostale vaše božanske prijatelje da uđu. Ako se pojave komplikovanost, neiskrenost, nečistota, nesigurnost, sumnja i druge negativne sile, ne puštajte ih da uđu. Pokušajte da osetite da su i božanske i nebožanske osobine uzele oblik ljudskih bića i da možete da ih vidite svojim ljudskim očima. Ako svakog dana možete da mislite makar na samo jednog prijatelja i tog prijatelja pozovete da uđe na vrata vašeg srca, biće to početak božanskog prijateljstva. Jednog dana ćete dopustiti samo vašem prijatelju ljubavi da uđe; narednog dana, dopustićete da uđe vaš prijatelj radost. Posle izvesnog vremena, bićete u stanju da pozovete više prijatelja istovremeno. U početku, možda nećete imati dovoljno sredstava da ugostite više od jednog prijatelja, ali ćete na kraju moći da pozovete sve svoje prijatelje.

Iz knjige Šri Činmoja, „Krila radosti“