Prvi korak na putu samospoznaje

Updated

Pitanje: Šta bi bio prvi korak za običnog čoveka koji nije bio u dodiru sa duhovnim učenjima, a hoće da stupi na put Samospoznaje?

Šri Činmoj: Važna stvar je konačni cilj. Ako neko želi Samospoznaju, onda bi prvi korak, sam početak, trebalo da bude prihvatanje duhovnog života. Ne može se ostvariti Bog a da se ne prihvati duhovni život. To je naprosto nemoguće. Duhovni život je, naravno, veoma široko polje – čovek treba da zna gde u ovom trenutku stoji. Ako bi kao prvi korak u duhovnom životu želeo da vodi bolji život, skladniji život, mirniji život, i ako oseća da su taj mir, radost i sklad još uvek van njegovog domašaja, onda treba da počne sa čitanjem nekoliko svetih spisa; trebalo bi da stekne određeno prosvetljenje iz religioznih i duhovnih knjiga.

Te će ga knjige u određenoj meri nadahnuti da uđe u unutrašnji život. Potom, kad je proučio te knjige i dobio određeno nadahnuće, ali nije u stanju da ide dalje, tad mora da pretvori u praksu ono što je u tim knjigama učio. Kad počne da praktikuje te nove principe, ako nije zadovoljan svojim dostignućima, treba da potraži duhovnog učitelja. Učitelj je neko ko može da mu pomogne u duhovnom životu, neko ko može da mu kaže kakva vrsta duhovne discipline mu je potrebna.

Moram još jednom da naglasim da čovek na samom početku treba da odluči da mu je potreban duhovni život. Nikakav drugi život ne može mu dati prosvetljenje Sebe. Kad je siguran da je duhovni život to što mu to može dati, treba da uđe u njegov dublji deo. Pomoću svog unutrašnjeg plača, pomoću molitve, pomoću težnje, pomoću koncentracije i meditacije, on treba da započne svoje božansko putovanje.

Izvor: Šri Činmoj, „Mudrost“