Težnja je moćnija od spoljašnjih prepreka

Updated

Neki ljudi se žale da nemaju vremena da meditiraju jer mnogo rade. Oni se zavaravaju. Ako zaista radite mnogo, božanski i uzvišeno, Bog će vam dati vremena. A ako radite sa najvećom posvećenošću, u tom posvećenom radu dobijate dobrobiti meditacije. Nije važno koliko sati meditiramo, već koliko duševno meditiramo. Ako čovek zaista intenzivno traga, ako mu je Bog na prvom mestu u životu, on može lako da uskladi svoj spoljašnji život da bi odvojio vreme za meditaciju. Unutrašnja težnja ima beskrajno veću moć od spoljašnjih prepreka. Ako koristite vašu unutrašnju snagu, okolnosti se moraju povinovati vašoj unutrašnjoj težnji. Spoljašnje prepreke se lako mogu prevazići jer je unutrašnji život živi izraz beskrajne Moći.

Iz knjige Šri Činmoja „Božanski heroj“