Vežbanje nas čini stručnjacima

Updated

Trenutno vaša meditacija zavisi od vaše inspiracije ili težnje. Kako postajemo stručnjaci u bilo kojoj oblasti? Ako želimo da postanemo pevači, pesnici ili plesači, moramo svakodnevno da vežbamo. Isto važi i za meditaciju. Ako svakodnevno vežbamo meditaciju, u određenom trenutku ona će postati spontana. A ako ne budemo svakodnevno hranili našu dušu, naše unutrašnje biće, onda će duša, odnosno tragalac u nama, patiti. I šta se onda događa? Ne možemo da otkrijemo, ne možemo da ispoljimo božansku prirodu koja je u nama.

Ponekad niste gladni, ali znate da je telu potrebna hrana, pa jedete svakog dana. To je prirodna navika, potreba tela. Slično tome, čak i ako ne možete da dobro da meditirate ili da postignete svoju najbolju meditaciju svakog dana, ne treba da brinete.

Da biste zadržali isti nivo meditacije, morate da budete veoma duhovno napredni. U početku treba da budete srećni čak i ako tek s vremena na vreme imate veoma dobru, veoma visoku, uzvišenu meditaciju. Kada vaša meditacija nije dobra, ne dozvolite sebi da se prepustite frustraciji. Ako se osećate frustrirano, vaša sposobnost će još više opasti. I onda, narednog dana, opet nećete moći da imate duboku meditaciju.

Iz knjige Šri Činmoja „Božanski heroj“