Spontana meditacija

Updated

Mi započinjemo našim fizičkim ili mentalnim naporom. Ali, kada zaronimo duboko unutra, uviđamo da nije naš napor to što nam omogućava da uđemo u meditaciju. Naša meditacija će biti komplikovana sve dok zavisimo od sebe samih. Onda kad budemo mogli da osetimo da Svevišnji meditira u nama sa našim svesnim pristankom, meditacija više ne može biti komplikovana. Tada ćemo videti da je naša meditacija slobodna i spontana. Bog ispunjava Sebe kroz nas i proširuje Svoju Svest u nama. Međutim, to mora da se dogodi sa našim pristankom.

Kada imamo svest o Svevišnjem, možemo da iskusimo istinsku meditaciju. Trebalo bi da znamo da je On taj koji ispunjava Sebe u nama i kroz nas, da On Sam meditira. Mi smo samo sredstvo i dozvoljavamo mu da nas ispuni Njegovom celovitom Svešću. Kada smo toga svesni, posle pet ili deset minuta meditiranja, naći ćemo se usred sveta meditacije. Ne moramo ništa da radimo; mi smo u tom svetu zato što se Svevišnji brine o našoj meditaciji.

Iz knjige Šri Činmoja, „Božanski heroj“