Da biste sve vreme osećali Božiju Zaštitu, morate da se molite za Božiju Zaštitu. Vi ne možete da se molite dvadeset četiri sata na dan, ali možete da se svesno četiri ili pet puta molite za Božiju Zaštitu. A dok se molite za Božiju Zaštitu, treba da se istovremeno molite za oproštaj. U suprotnom, Bog će reći: „Hoćeš zaštitu, a učinio si više loših stvari. Jesi li tražio od Mene da ti oprostim?“

Kada u bilo čemu pogrešimo, svesno ili nesvesno, istog trenutka bi trebalo da zaplačemo za oproštajem. Ako ne zatražimo oproštaj od Svevišnjeg, naše loše osobine će dobiti na snazi. Pomoću naše težnje, molitve, meditacije, posvećenosti i jedinstva sa Božijom Voljom, trebalo bi da molimo Boga da nam oprosti sve naše greške, svesne i nesvesne. Trebalo bi da Ga zamolimo da prosvetli naše nesvesne greške da bismo ih postali svesni i da ih ne bismo ponavljali.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Koristeći kontakt formular, možete se prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 57