Moć koncentracije

Updated

Koncentracija je dinamička volja uma koja deluje u nama da bismo prihvatili svetlost, a odbacili tamu. Ona je kao božanski ratnik u nama. Neverovatno je šta koncentracija može da učini u našem životu težnje. Ona lako može da odvoji Raj od pakla, tako da, dok smo ovde na Zemlji, možemo da živimo u stalnom blaženstvu Raja, a ne u neprekidnim brigama, strepnjama i mučenjima pakla.

Koncentracija znači unutrašnju budnost i opreznost. Oko nas i u nama postoje lopovi. Strah, sumnja, briga i strepnja su unutrašnji lopovi koji pokušavaju da nam ukradu unutrašnju ravnotežu i duševni mir. Kad naučimo da se koncentrišemo, tim silama je veoma teško da uđu u nas. Ako sumnja uđe u naš um, moć koncentracije će je razneti u parčiće. Ako strah uđe u naš um, moć koncentracije će odagnati naš strah. Danas smo žrtve neprosvetljenih, mračnih, rušilačkih misli, ali doći će dan kad će se te ometajuće misli plašiti nas zbog snage naše koncentracije.

Koncentracija je dinamička volja uma koja deluje u nama da bismo prihvatili svetlost, a odbacili tamu. Ona je kao božanski ratnik u nama. Neverovatno je šta koncentracija može da učini u našem životu težnje. Ona lako može da odvoji Raj od pakla, tako da, dok smo ovde na Zemlji, možemo da živimo u stalnom blaženstvu Raja, a ne u neprekidnim brigama, strepnjama i mučenjima pakla.
Koncentracija je najsigurniji način da dosegnemo svoj cilj, bilo da je to ostvarenje Boga, bilo puko ispunjenje ljudskih želja. Pravi aspirant pre ili kasnije stiče moć koncentracije bilo Božjom Milošću, bilo stalnim vežbanjem, bilo svojom sopstvenom težnjom.

Nesavladiva volja duše

Kad se koncentrišemo, mi smo kao tane koje ulazi u nešto, ili kao magnet koji predmet koncentracije privlači prema nama. Tada mi ne dozvoljavamo nikakvoj misli da uđe u naš um, bilo da je božanska ili nebožanska, zemaljska ili Nebeska, dobra ili loša. U koncentraciji, čitav um mora da bude fokusiran na određeni subjekt ili objekt. Ako se koncentrišemo na laticu cveta, pokušavamo da osetimo da na čitavom svetu ne postoji ništa drugo osim te latice. Ne gledamo ni napred ni nazad, ni naviše ni unutra; jedino nastojimo da prodremo u taj objekat našom usredsređenom koncentracijom. To nije agresivan način ulaska u nešto. Ta koncentracija dolazi direktno od neukrotive volje, odnosno od snage volje.

Kad želite da vežbate koncentraciju na neki objekat, treba da odaberete nešto što vam trenutno daje radost. Ako imate Učitelja, slika vašeg Učitelja će vam odmah pružiti radost. Ako nemate Učitelja, odaberite nešto što je veoma lepo, božansko i čisto, kao, na primer, cvet.

Koncentrišemo se prosvetljujućom usredsređenošću uma.
Meditiramo rastućim prostranstvom srca.
Kontempliramo ispunjujućim jedinstvom duše.

 

Iz knjige Šri Činmoja, „Meditacija“