Reka svesti

Updated

Reka svesti. Kad meditirate, pokušajte da tri stvari unesete u svoj um: čistotu u čitavom svom biću, poniznost u čitavom svom biću i zahvalnost u svakom delu tela, u svakoj ćeliji. Kad udišete i izdišete, osetite da reka svesti teče kroz vas bez ikakve prisile ili naprezanja. Osetite da ta reka božanske svesti utiče i ističe u stalnom jedinstvu sa Izvorom, sa Svevišnjim.

Iz knjige „Meditacija“, Šri Činmoj