Šta je samospoznaja

Updated

Spoznaja Boga je samospoznaja u najvišem značenju te reči – svesna spoznaja našeg jedinstva sa Bogom. Sve dok ostajete u neznanju, osećaćete da je Bog neko ko poseduje beskonačnu moć, dok ste vi najnemoćnija stvorenja na Zemlji. Onog trenutka kada spoznate Boga, uviđate da ste vi i Bog apsolutno jedno i u unutrašnjem i u spoljašnjem svetu.

Spoznaja Boga predstavlja vaše poistovećenje sa vašim apsolutno najvišim Ja. Kada možete da se poistovetite sa svojim najvišim Ja i zauvek ostanete u toj svesti, kada to možete da otkrijete i ispoljite po sopstvenoj želji, tada ćete znati da ste ostvarili Boga.

Božansko postoji u ljudskom

Proučavali ste knjige o Bogu i rekli su vam da je Bog u svima nama. Međutim, u svom svesnom životu niste spoznali Boga. Za vas su to samo mentalne spekulacije. Ali, kada spoznate Boga, svesno znate šta je Bog, kako On izgleda i šta želi. Kada ostvarite samospoznaju, boravite u Božijoj svesti i govorite sa Bogom oči u oči. Boga vidite i u konačnom i u beskonačnom, vidite ga i kao ličnog i kao bezličnog. To nije mentalna halucinacija ili mašta, to je neposredna stvarnost. Ta stvarnost je istinitija od činjenice da vas sada vidim tu, pred sobom. Kada se čovek obraća drugom ljudskom biću, uvek među njima postoji veo neznanja, mraka, nesavršenosti, nerazumevanja. Ali između Boga i unutrašnjeg bića onoga ko ga je spoznao ne može da bude nikakvog neznanja, nikakvog vela. Bogu zato možete da govorite jasnije, prisnije, otvorenije nego ljudskom biću.

Božansko postoji u ljudskom. Ne moramo da živimo u himalajskim pećinama da bismo dokazali svoju božanstvenost. Tu božanstvenost možemo da ispoljimo u svom običnom, svakodnevnom životu. Nažalost, skloni smo verovanju da je duhovnost nešto nenormalno jer u ovom svetu neukosti vidimo tako malo duhovnih ljudi. Međutim, prava duhovnost znači prihvatanje života. Prvo treba da prihvatimo život takav kakav jeste, a potom da svojom težnjom i spoznajom pokušamo da obogotvorimo i preobrazimo lice sveta.

Iz knjige Šri Činmoja, “Učitelj i učenik”

Opširnije o samospoznaji