Gde je naš cilj?

Updated

Gde je naš Cilj? On nije na plavom nebu, ni u prostranstvima okeana, nije u dalekim pustinjama – on je duboko u nama, u najvećim dubinama našeg srca. Naše duhovno srce je beskrajno veće od sveta. Svet raste i teče unutar duhovnog srca. Ako možemo da osetimo da je naše težeće srce živi dah Svevišnjeg, onda ćemo sigurno osetiti i da je naš željeni cilj unutra, a ne spolja. Da bismo spoznali Cilj, da bismo dosegnuli Cilj duboko u nama, treba da obnovimo svoj život i da ga svakodnevno ispunjavamo energijom. Svakoga dana, rano ujutru, treba da oživimo svoj spoljašnji život zlatnom nadom. Ta nada nije puki san; ona je prethodnik nečeg božanskog što će se ispoljiti u našoj spoljašnjoj prirodi. Naš božanski dinamizam vidi Onostrano još i dok je ono samo cilj o kome sanjamo.

Iz knjige Šri Činmoja „Božanski heroj“