Raj je stanje svesti

Updated

Pitanje: Šta je sa učenjima koja su prisutna u nekim zapadnim religijama da čovek može da vidi Boga tek nakon smrti, ako je bio dobar, i da ode u Raj?

Šri Činmoj: Raj i Bog nisu visoko iznad nas, tamo negde daleko; oni su duboko u nama, u našim srcima. Raj nije neka daleka zemlja gde ima drveća i kuća i drugih stvari; to je nivo svesti u nama. Tragaoci za večnom istinom ostvariće svoj večni raj u svojim srcima koja teže. U svakom trenutku mi u sebi stvaramo Raj ili pakao. Kad gajimo neku božansku misao, misao koja nas proširuje, koja nas ispunjava, mi u sebi stvaramo Raj. Kad gajimo nebožanske, ružne, mračne, nečiste misli, mi naprosto ulazimo u svoj sopstveni unutrašnji pakao.

Iz knjige Šri Činmoja „Samadi i sidi“