Reka svesti

Reka svesti. Kad meditirate, pokušajte da tri stvari unesete u svoj um: čistotu u čitavom… »

Postanite duša

Postanite duša. Da biste pročistili svoj um, najbolje je da svakog dana tokom meditacije na… »

Šta je Guru?

Guru je sanskritska reč koja znači “onaj koji prosvetljava”. Onaj ko nudi prosvetljenje naziva se… »