Božija brižnost

Mi znamo da je Bog  sve: Bog je u svemu i Bog je iznad svega. Ovo je naše filozofsko razumevanje. Ali, hteo bih da govorim o Bogu sa dečije čiste, nedužne i duševne tačke gledišta, u skladu sa dečijim razumevanjem. Šta je Bog? Bog je Brižnost. Majka će se truditi da iz dana u dan pokaže svoju brižnost detetu. Ali, majka može svesno da mu ponudi samo dva ili tri sata brižnosti od dvadeset i četiri sata, uprkos njenim najboljim namerama. Ona želi da mu pokazuje naklonost svo vreme; ali mi znamo da ona tokom dana treba da radi, da i sama meditira i čini još i druge stvari, pored brige o detetu, iako je to njeno najdraže dete. Kada je ono bolesno, možda će mu pružiti svoju brižnost petnaest ili šesnaest ili čak dvadeset sati dnevno. Ali, obično, ona mu može ponuditi samo nekoliko sati brižnosti. U Božjem slučaju je to drugačije. On nam stalno daje Svoju unutrašnju i spoljašnju Brižnost.
Mi na zemlji boravimo pedeset, šezdeset, sedamdeset ili čak sto godina, ali to nije pravi raspon našeg života. Naš život je beskonačan. Dolazimo od prošlosti bez početka i ući ćemo u budućnost bez kraja. Imali smo prethodne inkarnacije i imaćemo mnoge buduće inkarnacije. U našim prošlim inkarnacijama smo imali različite roditelje. U ovoj inkarnaciji o nama brinu naš otac i majka, u našoj prethodnoj inkarnaciji su brinuli drugi roditelji, a u budućnosti će se takođe o nama brinuti neki drugi roditelji. Ali, Božiju Brižnost imamo od samog početka. I u ovom trenutku On ima istu vrstu Brižnosti prema nama i ona će zauvek ostati ista.
Vi imate telo, um, srce i imate dušu. Kada vas je Bog stvorio, On je prvo stvorio vašu dušu. U trenutku kada je stvorio vašu dušu, počela je Njegova Brižnost. Ova Brižnost nije samo na minut, sat, godinu, deset godina ili dvadeset godina, već zauvek, za Večnost. Bog je stalna i večna Brižnost. U trenutku kada je stvorio Sebe, Brižnost je bila tu; i u trenutku kada je stvorio vašu dušu, Brižnost je bila tu. To je ono što mislimo kada kažemo da je Bog Brižnost.
Odakle dolazi ova Brižnost? Sve ima izvor, a izvor brižnosti je jedinstvo. Kada je moj prst povređen ili krvari, odmah se brinem za njega. Zašto? Zato što sam jedno sa svojim prstom. Kada vaša majka ima neki problem, vi joj pokazujete brižnost zbog vašeg jedinstva sa njom. Ima mnogo ljudi koji pate i umiru u bolnicama, ali čak i da ih poznajete, možda im ne biste ponudili brižnost. Zašto? Zato što se niste potpuno poistovetili sa njima i ne osećate jedinstvo sa njima. Ali, sa svojom majkom osećate jedinstvo i vaša majka oseća jedinstvo sa vama. Tako vidimo da je izvor brižnosti jedinstvo. Mi nudimo našu brižnost bliskima i dragima, onima za koje osećamo da su deo našeg života. Bog je sveprožimajuće Jedno koje je svuda i Njegova Brižnost dolazi iz Njegovog sveprožimajućeg Jedinstva. Pošto je On svuda, On neizbežno moda da bude u jedinstvu sa svime. Kada je u Jedinstvu, On mora da ponudi nešto; a to nešto je Njegova Brižnost.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Vizija Božijeg svitanja"


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 15