Ne pamtite loše snove

Ako imate loše snove, ne pokušavajte da ih upamtite. Naprotiv, odmah ih zaboravite! što pre zaboravite, to bolje za vas na svakom nivou svesti. Ako je san loš, shvatite ga kao mentalnu halucinaciju i odbacite ga. Ako je san dobar, zapamtite ga, ali nemojte da pridajete previše značaja snu. To jest, nemojte da sve vreme mislite na san i da zaboravite život-stvarnost koji sahteva vašu svesnu i stalnu pažnju. Ako možete da pamtite san unutar svoga srca, on će vam dati radost, inspiraciju i težnju, tako, da u svom životu-stvarnosti možete biti posvećeniji, duhovniji, više božanski i savršeniji.

Šri Činmoj: "Na krilima srebrnih snova"