Postoji li zlo

Pitanje: Da li postoji zlo?
Šri Činmoj: Da, zlo zaista postoji. Ali ono što ti nazivaš zlom ja ću zvati neznanjem. Ako čovek nije u neznanju, onda neće činiti zle stvari, nebožanske stvari. Neznanje je koren zla. Šta je neznanje? Neznanje je mračni um. Sada je noć. Ali, vi ste upalili električno svetlo, pa je cela soba sad osvetljena. Neznanje je noć. Ali ta noć može da se prosvetli pomoću unutrašnje svetlosti. Kao što spoljašnja noć može da se osvetli pomoću električnog svetla, tako i neznanje sveta može da se prosvetli pomoću unutrašnje svetlosti, svetlosti koju imamo unutar nas.