Drvo i grane

Bog je jedan, ali u isto vreme, On je mnoštvo. Drvo je jedno, ali ima veoma mnogo grana. Kada gledate granu, osećate da je to drvo. Kada gledate list, osećate da je i to drvo. Slično tome, Bog može da izgleda drugačije iz različitih uglova. On je, međutim, isti Bog. Sve religije su deo jednog Boga-Drveta. Ovo Bog-Drvo ima mnogo grana, cvetova i plodova. Ako se popnete na drvo i odmorite se na nekoj grani, da li će drvo biti nezadovoljno? Slično tome, ako uzmete cvet ili plod, bez obzira sa koje grane, Bog-Drvo će biti zadovoljan, jer je svaka grana nerazdvojni deo samog Drveta.

 

Izvor: Šri Činmoj: "Bog je...."