Inspirativne misli 2

Bog nam je dao tako mnogo božanskih osobina. Avaj, mi ih držimo neiskorišćene.

Šri Činmoj