Inspirativne misli 3

Ne smem nikad, nikad da uživam u negativnosti uma, čak ni na trenutak.

Šri Činmoj