Inspirativne misli 50

Običan ljudski um je posuda. Možete je ispuniti dobrim mislima ili lošim mislima. To zavisi od vas.

Šri Činmoj