Inspirativne misli 6

Entuzijazam strahovito ubrzava naš unutrašnji napredak.

Šri Činmoj