Inspirativne misli

Bog mi se smeje dvaput: kad kažem “Ja mogu” i kad kažem “Ja ne mogu”.

Šri Činmoj