da li su duhovna iskustva neophodna

 

Pitanje: Da li su duhovna iskustva apsolutno neophodna da bi se ostvario Bog?
Šri Činmoj: Ne. Može biti više puteva koji vode istom cilju. Na jednom putu može biti mnogo lepih cvetova sa svake strane; na drugom putu možda ima samo nekoliko pupoljaka; a treći put ih možda uopšte i nema. Ako tri tragaoca slede tri različita puta u skladu sa potrebama i sklonostima svoje duše, svaki od njih će stići do Krajnjeg Cilja.
Naravno, iskustva zaista daju dodatno poverenje u sebe. Ona vas ohrabruju i okrepljuju da stupate sve dalje i dalje. Ona takođe pružaju ogromno ushićenje. I dok imate ta iskustva, možda ćete osećati prisustvo nevidljivog Vodiča unutar svog bića, koji vas gura ka svetlosti Istine kako biste mogli da budete blagosloveni punim Ostvarenjem.
Ali, vi možete postići puno i celovito Ostvarenje bez takozvanih „iskustava“. Vaša svest koja se širi dok rastete u Boga sama je po sebi ubedljivo „iskustvo“.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Joga i duhovni život"