1. novembar

25Da li hoćete da napredujete? Ako je tako, onda smatrajte svaki problem ne nečim što vam se suprotstavlja, već prijateljem koji vas ohrabruje, koji vam pomaže da stignete do svog krajnjeg cilja.

 

Problemi ne ukazuju na čovekovu nesposobnost. Problemi ne ukazuju na čovekovu nedovoljnost. Problemi ukazuju na čovekovu svesnu potrebu za samoprevazilaženjem u unutrašnjem svetu i njegovu svesnu potrebu za samousavršavanjem u spoljašnjem svetu.

 

 

 

Svaka teškoća
Težak je ispit:
Tako kaže moj um koji se plaši istine.
Svaka teškoća
Dodatna je snaga:
Tako kaže moje srce koje voli Boga.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 22