10. maj

80Kao što su nam potrebni učitelji da nam pomognu da steknemo spoljašnje znanje, isto tako nam je potreban duhovni Učitelj da nam pomogne i da nas vodi u našem unutrašnjem životu, posebno na početku.

 

Ako nemamo učitelja, može nam se desiti da se strašno zbunimo pa će naš napredak biti veoma spor i nesiguran. Može se desiti da imamo uzvišena, uzdižuća iskustva, ali da im ne pridamo odgovarajući značaj. Sumnja može da nam obuzme um pa ćemo reći: ”Ja sam samo obična osoba, kako mogu onda da imam ovakvo iskustvo? Verovatno zavaravam samog sebe”. Ili ćemo ispričati svojim prijateljima, a oni će nam reći: ”Sve je to mentalna halucinacija. Zaboravi na duhovni život”. Ali, ako je tu duhovni Učitelj koji zna šta je Suština, on će ohrabriti i inspirisati tragaoca i dati mu odgovarajuće objašnjenje njegovih iskustava. A sa druge strane, ako tragalac negde greši u svojoj meditaciji, Učitelj će biti u stanju da ga ispravi.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"