11. septembar

18Najveća prepreka u našem kontaktu sa Bogom je strah.

 

Naša predstava o Bogu je veoma čudna. Mi o Njemu mislimo kao o učitelju koji će nas istući ako odstupimo makar i milimetar od staze Istine. Ali, takva predstava o Bogu je besmislena. Postoji samo jedan Bog, Bog Ljubav. Veoma je nezdravo prilaziti Bogu sa strahom i kroz strah. Ne smemo da se plašimo Božije Pravde, ne smemo da se plašimo Boga. Ako se plašimo Boga, nikada nećemo biti u stanju da Mu se približimo, nikada nećemo moći da dobijemo nešto od Njega. Kada se nekoga plašimo, stvarnost našeg bića se odvaja od stvarnosti te osobe. Ako se dete plaši svog oca, neće biti u stanju da ništo primi od njega, neće čak ni ići k njemu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"