12. mart

3Svaki naš postupak trebalo bi da bude da se ugodi Bogu, a ne da se poberu aplauzi.

 

Naša dela su previše tajna i sveta da bismo njima paradirali pred drugima. Ona su namenjena našem ličnom napredovanju, dostignuću i ostvarenju. Da bismo bili svesni Boga u našim svakodnevnim aktivnostima, treba da osetimo da je svako delo koje obavimo podjednako važno u Božijem Oku. Moramo da delujemo sa predanim stavom, čistim mislima i prosvetljenim umom. Ako delujemo da bismo zadovoljili svoj ego, taštinu i ponos, nikada ne možemo biti svesni unutrašnje božanstvenosti, ne možemo biti svesni našeg istinskog bića u spoljašnjem životu. Bog ima posebnu misiju za svakoga od nas i naša duša je uzela inkarnaciju da ispolji tu misiju. Treba da osećamo da imamo božansku svrhu, božanski cilj.

 

 

Tvoje srce je došlo na svet
Da radi za Boga
A ne da ga obožava čovek.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"