12. oktobar

4Na početku morate da radite naporno.   

 

Morate da se borite da biste neprestano vapili. Ali kada se jednom pokrenete, ne treba više da brinete. Kada želite da vozite auto, morate da okrenete ključ i da uradite razne druge stvari. A kada se motor pokrene, možete da se opustite. Slično tome, u meditaciji vam je prvo potreban unutrašnji vapaj. Tek tada možete da steknete božanski mir i staloženost. Prava duhovna staloženost ne stiče se povlađivanjem sebi. Obratite punu pažnju na vaš dinamični unutrašnji vapaj. On će vas voditi Cilju.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"