13. decembar

18Da li je pakao na ovoj zemlji? Sumnjajući um ima i jeste jedini odgovor. Da li je Raj na ovoj zemlji? Srce koje teži ima i jeste jedini odgovor.

 

Raj i Bog nisu visoko iznad nas, negde veoma daleko; oni su duboko u nama, u našim srcima. Raj nije neka udaljena zemlja gde ima drveća i kuća i drugih predmeta; to je nivo svesti u nama. Tragaoci za večnom Istinom ostvariće svoj večni Raj u svojim srcima koja teže. U svakom trenutku mi u sebi stvaramo Raj ili pakao. Kada gajimo božansku misao, misao koja nas proširuje, misao koja ispunjava, u sebi stvaramo Raj. Kada gajimo nebožanske, ružne, mračne, nečiste misli, ulazimo u sopstveni pakao.

 

 

Neustrašivo ispitaj svoj um.
Pažljivo pretraži svoje srce.
Bićeš u stanju da pronikneš u Raj
U svom životu posvećenosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"