13. jul

62Zaljubljenost u sebe i mržnja prema sebi su dve bolesti koje se mogu izlečiti jednim lekom, a taj lek je ljubav prema Bogu.

 

Mi hoćemo da udovoljimo svetu, ali kako da udovoljimo svetu ako nismo zadovoljni svojim sopstvenim životima? Potpuno je besmisleno da nastojimo da udovoljimo drugima ako nismo zadovoljni svojim unutrašnjim i spoljašnjim postojanjem. Bog nam je dao velika usta i mi nastojimo da udovoljimo drugima na rečima, ali u našem srcu je ogolela pustoš. Ako nemamo težnje, kako da ponudimo svetu mir, radost i ljubav? Kako da ponudimo bilo šta božansko ako sami ne primenjujemo ono što propovedamo? Duhovnost nam daje sposobnost da primenimo ono što propovedamo. Ako ne idemo putem duhovnosti, onda ćemo samo propovedati; biće to jednostrana igra. Naše propovedanje može doneti ploda jedino kada se primenjuje.

 

Da uzdigneš zemaljsku atmosferu,
Počni od danas
Sa srcem koje daje
I životom koji se predaje.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 7