13. jul

71Kada se molite i meditirate, vi osećate da u svakome postoji Bog, da je on živa stvarnost.

 

Istina je da znate da je Bog u svakome i u svemu. Ali, kada se molite i meditirate, to mentalno verovanje postaje stvarnost, živa istina za vas. Tada svesno služite ljude, posebno zbog toga što znate da je Bog u njima.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 6