14. avgust

33Kada osećate da ste vi odgovorni, da sve radite vi i da sve morate da uradite vi, tada ste nesigurni.

 

Ali ako osećate da postoji viša sila koja vodi vašu sudbinu, a da ste vi samo instrument, nećete osećati nesigurnost. Da biste najbrže napredovali, treba da stalno gajite uverenje da uz Božiju beskrajnu Milost činite pravu stvar. Kada znate ko je Izvor, ne možete da budete nesigurni.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"