15. avgust

33Možete lako da postanete savršeno sigurni i neustrašivi, bez obzira šta radite i koliko žalosnih grešaka u životu  pravite, ako na sebe stalno mislite kao na Božije izabrano dete.

 

Trebalo bi da osećate da ste izabrani Božiji instrument, da ste večno od Njega i za Njega. Vi ne pripadate nikome, ne pripadate čak ni samom sebi; vi pripadate samo Njemu, Svevišnjem, Apsolutnom Svevišnjem u vama. Ako to možete da osetite, sigurno ćete se osećati savršeno sigurno i neustrašivo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"