15. decembar

18Svaka osobina u našem životu, svaka sposobnost naše prirode, jedna je vrsta posebnosti i jedinstvenosti.

 

Neko može da bude muzičar, a takođe, i arhitekta, i drvodelja, i kuvar. Koliko sposobnosti može da ima jedna osoba! Ona radi sve, a da li to stvara konflikt u njenom životu? Ne. Kod nje je sve u  skladu, jer zna da su sve te sposobnosti njene i ona ih smatra svojim. Ako posmatrate sposobnosti kao poseban faktor u njenom životu, videćete da svaka sposobnost ima sopstvenu individualnost i karakter. Ali, s obzirom da u jednoj osobi, u njenom životu, mogu savršeno da se steknu sve sposobnosti, muzičku sposobnost neće ugrožavati sposobnost da obrađuje drvo; one će savršeno opstajati zajedno. Slično tome, u jednoj grupi neko je pevač, neko igrač, neko pesnik; ali su svi usklađeni. Grupa je samo produžetak idividualne svesti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 7