16. avgust

33Ako možete da negujete osećanje da postoji Neko ko vas smatra sasvim svojim, i da je to Bog, Unutrašnji Pilot, vaša nesigurnost će nestati.

 

Čak se ni u običnom svetu ne osećate nesigurno kada znate da nekoliko prijatelja, ili čak samo jedna osoba, misli na vas i brine o vama. A sada kada ste ušli u duhovni život, vi znate da postoji Neko ko poseduje beskrajnu Moć, beskrajni Mir, beskrajnu Svetlost, ko brine o vama i ko je više nego željan da vas smatra potpuno Svojim.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"