16. maj

80Iskrenost znači sledeće: da hoćete samo cilj, a ne i cveće i voće koje se nalazi duž puta.

 

Nekada ćete videti samo put, bez drveća sa strane. Ponekad ćete možda osećati da idete putem kroz ogolelu pustoš bez kraja, a da je cilj još uvek nedostižno dalek. Ali, ne zaustavljajte se samo zbog toga što vam se čini da je razdaljina ogromna. Da biste ostvarili Boga, morate neumorno da idete napred. Čak su i duhovni Učitelji prolazili kroz sušne periode u njihovom unutrašnjem životu. Prema tome, početnike uopšte ne treba okrivljavati kada imaju takva iskustva u duhovnom životu. Smatrajte sušne periode tamom. Mislite o tome kao o prolasku kroz tunel. Vi znate da će se na kraju pojaviti svetlost jer ste već prolazili kroz tunele. Kada ste ušli, znate da izvesno vreme neće biti svetlosti, ali ako ste strpljivi, znate da ćete je ugledati.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"