16. septembar

18Trenutno se plašite smrti jer o sebi razmišljate kao o telu, umu, čulima.

 

Ali, doći će dan kada o sebi, zahvaljujući svojoj težnji,molitvi i meditaciji, nećete razmišljati kao o telu, već kao o duši. Od vas zavisi da li ćete o sebi razmišljati kao o telu ili kao o duši. Ako o sebi razmišljate kao o duši, to znači da ste već razvili unutrašnju povezanost sa Bogom. Ako znate da je duša vaša prava stvarnost, nećete imati nikakav strah od smrti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"