17. avgust

33Tvorac je stvorio vaše postojanje.

 

On je kao baštovan koji je stvorio baštu sa mnogo prelepih cvetova. Ako neki cvet kaže: ”Ne, ne on me ne voli!”, zar to nije smešno? Zar nije ljubav sama činjenica da je baštovan posadio biljke i negovao ih? Treba da osećate svakog trenutka da vas Svevišnji voli; inače vas On ne bi doveo u Njegov svet-tvorevinu. Svevišnji je taj koji je stvorio ljubav.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"