17. jul

71U duhovnoj predanosti, konačnost svesno ulazi u Beskonačnost. Bez predanosti, nećemo znati da smo beskonačni, večni i besmrtni.

 

Predanost znači da svesno postajemo jedno sa pravim Bićem, sa beskrajnim Bićem. Tada ne gubimo svoju sopstvenu konačnu individualnost; naprotiv, postajemo vlasnici i božanske Beskonačnosti. Naša nesavršena priroda postaje apsolutno jedno sa našom savršenom prirodom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"