18. april

101Svaki tragalac u sebi ima dve osobe: jedna je ona koja želi, a druga ona koja teži.

 

Pošto smo prihvatili duhovni život, moramo da se upitamo da li nas želje zadovoljavaju i ispunjavaju. U svom unutrašnjem biću osetićemo da nas one ne zadovoljavaju ni ispunjavaju. Pre nego što stvarno poželimo nešto, mi u svom umu predstavimo predmet ili plod želje i mislimo da ćemo, kada dostignemo željeni objekat, biti srećni. Na nesreću, ono što stvarno dobijamo je frustracija. Svaki put kada ispunimo jednu želju, obuzimaju nas nove želje. Čak nam ni ispunjenje same želje ne pruža zadovoljenje. Naprotiv, ona uvećava našu pohlepu, naše nezadovoljstvo onim što vidimo, osećamo i onim u šta izrastamo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"