18. avgust

33Ako kažete da vi ne zaslužujete Boga, ko Ga onda zaslužuje?

 

Bogospoznaja je vaše urođeno pravo. Od koga ste potekli? Od Boga i nikog drugog. I gde ste sada? U Bogu. Kada se vratite nazad, gde ćete otići? Vratićete se Bogu. Došli smo od Boga i zaslužujemo Ga jer je On duboko u nama i mi smo ovde došli da bismo Ga izrazili, da bismo Ga otkrili.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"