18. jul

71Kada ponudimo svoje postojanje Bogu, imamo osećaj jedinstva kao između oca ili majke i deteta.

 

Malo dete oseća da ima ono što imaju i njegovi roditelji. Ono ima tri godine, ali kaže: “Ja imam auto”. Ne kaže: “Moj tata ima auto “. Ono će jednostavno reći: “To je moj auto, naš auto”. Treba da promenimo naše poimanje veze sa Bogom. Ako On ima mir, onda mi imamo sva prava da taj mir smatramo svojim sopstvenim. Pošto je Bog naš Otac, naša Majka, svakako da možemo da tako osećamo. Ako osećamo da smo Božiji robovi i da moramo sve da radimo za Njega, nećemo imati unutrašnji osećaj, pouzdanje, ni garanciju da će nam On udovoljiti. Ali, ako imamo osećaj jedinstva kao između oca ili majke i deteta, onda nema problema, jer znamo da dete ima sva prava da smatra svojim sopstvenim ono što poseduju majka ili otac.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"