18. mart

3Ako stalno gajimo dobre misli, božanske misli, čiste misli, negativne sile ne mogu ostati sa nama.

 

Svakoga dana, rano ujutru, bar pet minuta treba da uvežbavamo našu pozitivnu misao, pozitivnu volju, pozitivnu silu. Šta podrazumevamo pod pozitivnom silom? Podrazumevamo da Istina postoji u nama i da se ostvaruje. Potom nastojimo da osetimo da je ta Istina već otelotvorena. Na kraju, nastojimo da osetimo da Istina treba da se otkrije i ispolji pomoću nas. Tada ne može biti nikakve negativne sile da nas uznemirava ili nam uništava težnju. Veoma često mi dopuštamo negativnim silama da nas napadaju. Ako im ne pružimo priliku, negativne sile moraće da ostanu na hiljade milja daleko od nas.

 

 

Samo više voli viši život.
Niži život
Automatski će te izbegavati.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 19