18. novembar

25Svaka molitva je božanski važna. Svaka meditacija je vrhunski značajna. Svako iskustvo je duševno plodno.

 

U početku, zahvaljujući našoj meditaciji, mi osećamo da jedino Bog sve čini a da smo mi samo instrumenti. Ali vremenom, kada zaronimo duboko unutra, mi vidimo da je On ne samo Onaj koji čini, već da je On i samo delo, i da On nije samo delo, već i rezultat tog dela. Da pojednostavimo stvari, možemo reći da meditacija predstavlja Božije svesne i samilosne naloge nama, a molitva znači naš duševni razgovor sa Bogom. Kad meditiramo, Bog nam govori, a mi veoma posvećeno slušamo. Kada se molimo, mi govorimo Bogu, a On sa velikom samilošću sluša.

 

 

Kad meditiram na Boga,
Vidim Ga
Na krilima tišine.
Kada se molim Bogu,
Vidim Ga unutar
Pećine zvuka.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 49