19. avgust

33Vi ste konačni. Ako želite da postanete jedno sa Beskonačnim, treba da predate svoje postojanje Beskonačnom.

 

Ponudite svoj ljudski život duhovnom životu, koji je Dah Božanskog. Trudite se da uvek budete svesni Izvora, koji je večni mir, svetlost i blaženstvo. Ako je vaš izvor nešto božansko, večno i beskonačno, kako onda možete da se osećate nesigurno? Ako možete da postanete svesno i stalno uvereni da ste od  Izvora i za Izvor, ako možete da ubedite svoj um da ste došli iz svetlosti i blaženstva i da je vaš konačni Cilj da se vratite u svetlost i blaženstvo, nećete imati osećaj nesigurnosti.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"