19. jul

71Ako sledimo put srca, postoji neprekidni tok ljubavi i jedinstva.

 


Čak i ako osećamo da mi sami nismo ništa postigli, da je neko drugi postigao mnogo, naše srce će učiniti da osetimo da je njegovo dostignuće naše, pošto je on naš brat. U duhovnom svetu, svi smo potekli od istog Večnog Oca, pa zašto bi onda postojala bilo kakva podeljenost među nama?

 

Izvor: Šri Činmoj, "Božanski heroj"